Visie, Missie en Focus

Visie

Vanuit dit huis van God stroomt de liefde van Jezus, die vrijheid brengt.

We dromen ervan dat Gods liefde en genade zó overvloedig in ons aanwezig zijn, dat we ervan overstromen. Zodat we gul aan anderen uitdelen van wat we zelf ontvangen hebben.

Zijn nabijheid brengt verandering. In Jezus' naam en vol van de Heilige Geest hebben wij lief, ervaren we herstel en leren om echt geestelijk vrij te leven.

Missie

Met een hart van aanbidding delen we overal waar we gaan, Jezus’ liefde uit.

Elke dag en overal is ons hart vol aanbidding en dankbaarheid aan onze God en zijn Zoon Jezus. Onze levenshouding is Hem beter leren kennen en anderen liefhebben. Jezus volgen, in geloof én actie.

We vragen Jezus elke dag om mensen op ons pad te brengen, aan wie wij mogen uitdelen. De Heilige Geest leidt ons daarin. We zetten al onze, van Hem ontvangen, natuurlijke en geestelijke gaven en talenten daarbij in.

Focus

Wat betekenen de visie en missie concreet in ons leven? We focussen op drie punten:

  • God aanbidden: dit gaat over bidden en lofprijzen. Maar ook over Hem eren door toewijding en gehoorzaamheid.
  • Samen Optrekken: ontdekken en ervaren wat het betekent om een kind van God / hemelburger te zijn. We stimuleren en helpen elkaar hiermee.
  • Overal uitdelen: overal en altijd aan anderen laten zien hoe goed en groot Hij is. In woord en daad.