Vertrouwingspersoon

VERTROUWENSPERSONEN

Perspectief heeft twee interne vertrouwenspersonen: Simone en William. Je kunt hun benaderen bij grensoverschrijdend gedrag of bij machtsmisbruik.
De interne vertrouwenspersonen maken geen deel uit van het leidersteam. 

Als je hun wilt spreken over misstanden zijn ze te bereiken via: vertrouwenspersoon@perspectiefamersfoort.nl

Perspectief is ook aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Als je er niet uitkomt met de interne vertrouwenspersonen kun je je klacht over machtsmisbruik ook neerleggen bij de vertrouwenspersoon van het landelijke SEM-meldpunt.

Meer info over Veilige Kerk