Kringen

Bij Perspectief komen we niet alleen op zondag bij elkaar, maar is er ook ontmoeting door de week. Dit doen we in kringen.

De kring is een groepje gemeenteleden (en mogelijk ook gasten) van 10 á 15 personen, die samen optrekken. 

Samen groeien in het geloof. Met elkaar meeleven en voor elkaar bidden. Samen discussiëren en zoeken naar wat God van ons vraagt. Ontdekken welke talenten God jou gegeven heeft om de ander mee te dienen. Al deze zaken komen aan bod op een kringavond.

Mis niets en gebruik deze mogelijkheid om je geloofsleven verder te ontwikkelen, sterker en rijker te maken.
Meld je bij Corrie Vroon als je je wilt invoegen in een kring. 

.

Waar praten we over?

De afgelopen jaren hebben alle kringen hetzelfde programma gevolgd in de eerste helft van het jaar. De onderwerpen die toen besproken werden, kwamen vaak terug in de zondagse preek. Op deze manier was de hele gemeente een half jaar bezig met hetzelfde thema. In de tweede helft van het jaar stelt elke kring zijn eigen programma samen.