Kinderen

Voor basisschool-kinderen zijn er drie groepen, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsfase waarin het kind zit.

Kanjers

Kinderen uit groep 1 en 2

Keien

Kinderen uit groep 3 en 4 (en 5*)

Toppers

Kinderen uit groep (5*), 6, 7 en 8

We starten altijd gezellig in de kring. Limonade en een koekje horen daar natuurlijk ook bij. Iedereen mag wat vertellen. We luisteren (of lezen zelf) naar een Bijbelverhaal en praten er even over. Er is keuze voor een verwerking van het Bijbelverhaal zoals een knutsel, toneelstukje of spel. Ook is er ruimte om te spelen. Er worden liedjes gezongen en we sluiten af met gebed. We vinden het belangrijk dat kinderen bij het gebed betrokken worden. Ze mogen gebedspunten aandragen en kunnen kiezen om zelf te bidden.

De kanjers en de keien hebben elke zondag kinderdienst. De toppers blijven één keer per maand in de dienst om zo te wennen aan het luisteren naar een preek en een dienst mee te maken.

* Vanwege het aantal kinderen doen de kinderen uit groep 5 mee met de Toppers. We kijken per jaar hoe de verdeling gemaakt kan worden.

De allerkleinsten

Tijdens de diensten is er ook opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Dit noemen we de crèche.

De kinderen zitten eerst bij de ouders/verzorgers in de dienst (tijdens het zingen). Als dit wordt aangegeven mogen de kinderen gebracht worden naar de crèche ruimte. Hier staan 2 leiders/leidsters klaar om uw kind te verwelkomen en kunt u bijzonderheden overdragen. 

Tijdens de crèche spelen we met verschillend speelgoed, wat uitdagend is voor elk niveau. We hebben babyspeelgoed, maar ook speelgoed en knutselmateriaal voor wat oudere kinderen van 2 en 3  jaar. We spelen, lezen boekjes en zingen vaak christelijke liedjes. De kinderen krijgen tussendoor drinken met een koekje (mits ze hier oud genoeg voor zijn en met toestemming van ouders). 

Voor luiers, doekjes etc moet zelf gezorgd worden.

Wees welkom om langs te komen en er ook bij te blijven als dat beter is voor uw kind.